อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559

 

      DSC 1043    DSC 1038       

      DSC 1034    DSC 1035

      DSC 1031   DSC 1027

 

พิธีประดับยศ

จ่าอากาศตรี ณัฐวุฒิ  ศรีสมโภชน์

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ

เมืื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2559

 DSC 0582

 

DSC 0575  DSC 0578 
 DSC 0584  DSC 0583
 DSC 0588  DSC 0600
   

ประชุมเชิงวิชาการกทส.รร.นนก

 

DSC 0090

เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเตรียมสู่การเป็นสถาบันศึกษาทางทหารชั้นนำในอาเซียน

ณ ห้องประชุมกองบัญชาการ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

 

เอกสารประกอบการบรรยาย »  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  nn

                                                   »  ประเด็นการสนทนา nn  

DSC 0017 DSC 0020
DSC 0022 DSC 0039
DSC 0042 DSC 0045
DSC 0046 DSC 0047
DSC 0051 DSC 0054
DSC 0056 DSC 0062
DSC 0065 DSC 0068
DSC 0071 DSC 0073
DSC 0074 DSC 0081
DSC 0086 DSC 0093
   

กิจกรรมทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ (Big Cleaning Day)

เนื่องในวันที่ระลึกกองทัพอากาศและวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๕๙

DSC 0371  DSC 0373 
 DSC 0378  DSC 0380
 DSC 0381  DSC 0388
 DSC 0389  DSC 0387

ประชุมคณะกรรมการ ICT

วันพุธที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙

 DSC 0012

DSC 0002 DSC 0004
DSC 0006 DSC 0007
DSC 0008 DSC 0009
   
   
   

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนำเสนอรายงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙

 

DSC 0216

 

เนื่องจากนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่กำหนด

ฝึกปฏิบัติงาน ณ แผนกสารสนเทศ กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ

จึงได้มีการนำเสนอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานวิชาชีพ

แก่ผู้บริหาร บุคลากรภายในกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ และนักศึกษาฝึกงานแผนกต่าง ๆ เข้ารับฟังโดยพร้อมเพียงกัน

 

DSC 0192

DSC 0196  DSC 0200
 DSC 0198  DSC 0212
 DSC 0217  DSC 0218