Overview Overview Search Search Up Up
Category: จัดซื้อจัดจ้าง
Order Files by:
Default | Name | Author | Date | Hits
 
COM_JDOWNLOADS_SETTINGS_INSTALL_1
Files:
pdf.png ซื้อ-จัดส่ง แก๊สหุงต้ม
(0 votes)
Date 2016-07-14 File Size 97.77 KB Download 94 Download
pdf.png จ้างเหมาซ่อมบำรุงระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ Navasarn HOT
(0 votes)
Date 2016-07-14 File Size 93.99 KB Download 890 Download
pdf.png ซื้อหมึกพิมพ์
(0 votes)
Date 2016-07-14 File Size 93.22 KB Download 98 Download
pdf.png ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมห้องน้ำผู้บังคับบัญชา HOT
(0 votes)
Date 2016-07-22 File Size 93.37 KB Download 104 Download
pdf.png ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อ Drum Printer Brother TN-2140 HOT
(0 votes)
Date 2016-07-22 File Size 99.13 KB Download 1,207 Download
pdf.png ซื้อวัสดุสำหรับซักรีดเสื้อผ้าไว้ใช้ราชการ HOT
(0 votes)
Date 2016-07-22 File Size 92.69 KB Download 110 Download
pdf.png จ้างซ่อมเครื่องมือทดลอง
(0 votes)
Date 2016-07-22 File Size 90.28 KB Download 84 Download
pdf.png ซื้อวัสดุและอุปกรณ์การเรียนการสอนดาราศาสตร์ด้านความมั่นคงของ นนอ. HOT
(0 votes)
Date 2016-07-22 File Size 90.29 KB Download 103 Download
pdf.png สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พค-มิย59
(3 votes)
Date 2016-08-01 File Size 0 Download 0
pdf.png การจ้างนักวิจัยเพื่อทำารศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนโดยใช้โลหะทรานซิชัน HOT
(0 votes)
Date 2016-08-08 File Size 94.32 KB Download 100 Download
pdf.png จ้างนักวิจัยเพื่อทำการศึกษาการสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์ลิแกนด์ชนิดชิบเบส HOT
(0 votes)
Date 2016-08-08 File Size 94.38 KB Download 103 Download
pdf.png จ้างซ่อมเครื่องซักผ้า
(3 votes)
Date 2016-08-11 Download 0
pdf.png ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สายพลาธิการ
(0 votes)
Date 2016-08-11 Download 0
pdf.png ซื้อเครื่องชั่ง
(0 votes)
Date 2016-08-11 File Size 122.76 KB Download 91 Download
pdf.png ซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ HOT
(0 votes)
Date 2016-08-11 File Size 52.99 KB Download 100 Download