ทดสอบ

นักเรียนนายเรืออากาศชั้น3และ4

    

    

 

 

ทดสอบสมถรรภาพร่างกาย

นักเรียนนายเรืออากาศชั้น1-2558

    

                    

                                                                           

 

 

ทดสอบสมถรรภาพร่างกาย

นักเรียนนายเรืออากาศชั้น1-2557

 

    

    

 

    

          

 

 

พลศึกษา 2558