สถานีที่ 8 ว่ายน้ำ 50 เมตร

 

    

ให้ผู้เข้าสอบยืนบนแท่นปล่อยตัวขอบสระด้านเริ่มต้น เมื่อได้รับสัญญาณเสียงนกหวีดปล่อยตัว ให้พุ่งตัวลงสระว่ายน้าแล้วว่ายโดยเร็วจนถึงขอบสระที่เป็นเส้นชัย

เกณฑ์เปรียบเทียบคะแนน

สถานีที่ 6 ดึงข้อราวเดี่ยว

 

     

ท่าเริ่ม ให้ผู้เข้าสอบจับราวเดี่ยวแบบคว่ำมือด้วยมือ ทั้ง 2 ข้าง พร้อมห้อยตัวลงจน แขน ลำตัว และขาเหยียดตรง พร้อมแล้วให้ผู้เข้ารับการทดสอบงอแขนดึงตัวขึ้นจนคางอยู่เหนือราว ทำติดต่อกันไปให้มากครั้งที่สุด ห้ามแกว่งเท้าหรือเตะขา และหยุดพักระหว่างครั้งนานเกินกว่า 3- 4 วินาที

เกณฑ์เปรียบเทียบคะแนน
สถานีที่ 5 วิ่ง 50 เมตร

 

    

ผู้เข้าสอบต้องวิ่งในช่องวิ่งของตนเองตามที่กำหนดไว้จากเส้นเริ่ม วิ่งจนถึงเส้นชัย


เกณฑ์เปรียบเทียบคะแนน

    

สถานีที่ 7 วิ่ง 1,000 เมตร

 

    

 เมื่อผู้เข้าสอบได้รับสัญญาณ เสียงนกหวีดปล่อยตัวให้เริ่มวิ่งจากจุดเริ่มต้นไปตามเส้นทางที่คณะกรรมการกำหนดไว้

เกณฑ์เปรียบเทียบคะแนน