โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย (การศึกษาดูงานวิจัยหน่วยงานภาครัฐหรือ ภาคเอกชนระยะใกล้)

 

r1

r2

วันพุธที่ ๑๖ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ พล.อ.ต.พิชาญ  พิชัยณรงค์  ศ.กกศ.รร.นนก. นำคณะข้าราชการ รร.นนก.

ดูงาน ณ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด มหาชน จว.ปทุมธานี

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัย (การศึกษาดูงานวิจัยหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนระยะใกล้)

__________________________________________________________________________________________________________________

r3

r4 r5
r6 r7
r8 r9
r10 r11
 r12  r13
 r14  r15
 r16  r17
 r18  r19