ประชาสัมพันธ์icon update 1 

nkrafa 162

 ระเบียบการและใบสมัครโครงการช้างเผือก

 

  


icon update 1 วารสารวิชาการนายเรืออากาศ ปีที่ 14 ฉบับที่ 14 ปี 2561 เปิดรับบทความทาง Online แล้ว ท่านสามารถส่งบทความเข้าระบบได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป บทความที่ผ่าน peer review บก.วารสาร จะตีพิมพ์เป็นวารสารOnlineและจะทำหนังสือตอบรับการตีพิมพ์ให้ต่อไป

icon update 1 วารสารวิชาการนายเรืออากาศ ปีที่ 13 ฉบับที่ 13 จะปิดรับบทความในวันที่ 14 ก.ย.60 บทความที่ส่งหลังจากนี้ จะปรับเข้าสู่กระบวนการวารสารวิชาการนายเรืออากาศ ปีที่ 14 ฉบับที่ 14 โดยจะรับบทความหลังจาก 14 ก.ย.60 เพื่อ ตีพิมพ์ลงใน ม.ค.61 ถึง ธ.ค.61 ต่อไป