ประกาศผลสอบโครงการช้างเผือกโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

nn ไฟล์ประกาศ

nn รายชื่อผู้สอบผ่านประเภทช้างเผือก

nn รายชื่อผู้สอบผ่านประเภทสมทบ

ศูนย์สอบ ประเภทช้างเผือก ประเภทสมทบ
รร.นนก. รายชื่อผู้สอบผ่าน รายชื่อผู้สอบผ่าน
 กองบิน ๑ รายชื่อผู้สอบผ่าน รายชื่อผู้สอบผ่าน
กองบิน ๒ รายชื่อผู้สอบผ่าน รายชื่อผู้สอบผ่าน 
 กองบิน ๔  รายชื่อผู้สอบผ่าน
รายชื่อผู้สอบผ่าน 
กองบิน ๕ รายชื่อผู้สอบผ่าน รายชื่อผู้สอบผ่าน
กองบิน ๗ รายชื่อผู้สอบผ่าน รายชื่อผู้สอบผ่าน
กองบิน ๒๑ รายชื่อผู้สอบผ่าน รายชื่อผู้สอบผ่าน
กองบิน ๒๓ รายชื่อผู้สอบผ่าน รายชื่อผู้สอบผ่าน
กองบิน ๔๑ รายชื่อผู้สอบผ่าน รายชื่อผู้สอบผ่าน
กองบิน ๔๖ รายชื่อผู้สอบผ่าน รายชื่อผู้สอบผ่าน
กองบิน ๕๖ รายชื่อผู้สอบผ่าน รายชื่อผู้สอบผ่าน
สร.บ้านเพ รายชื่อผู้สอบผ่าน รายชื่อผู้สอบผ่าน
ฝูงบิน ๒๐๖ (วัฒนานคร) รายชื่อผู้สอบผ่าน รายชื่อผู้สอบผ่าน
โรงเรียนการบิน รายชื่อผู้สอบผ่าน รายชื่อผู้สอบผ่าน